Ifk header 32

Utdrag ur belastningsregistret


Information till samtliga ledare och medlemmar i vår förening om nya regler med avseende på registerutdrag


Som del av det förebyggande arbetet i syftet att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar togs det vid Riksidrottsmötet 2019 beslut att föreningar från och med år 2020 ska begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för varje enskild person som anställs eller har uppdrag i föreningen som innebär nära direkt och regelbunden kontakt med barn.

Av ett sådant begränsat registerutdrag framgår endast om personen ifråga dömts för något av följande grova brott:

  • mord,
  • dråp
  • grov misshandel
  • människorov
  • sexualbrott
  • barnpornografi
  • grovt rån

Registerutdragen är giltiga 1 år.

Kravet på uppvisande av registerutdrag gäller för alla från 15 år och ska vara lika för alla oavsett hur länge personen i fråga verkat för föreningen.

Baserat på kravet från Riksidrottsförbundet inför IFK Helsingborg Konståkning från och med 01 januari 2020 en rutin för hantering av registerutdrag.

För ledare i vår förening som är 15 år eller äldre innebär detta att ni i veckorna framöver kommer att kontaktas av vår förenings utsedda för kontroll av registerutdrag för säsongen 2019/2020, Gary Curty och Sofia Månsson, med begäran att ansöka om samt visa upp ett begränsat resgisterutdrag. Gäller även dem som hjälper till i Skridskoskolan.

Utdraget ska visas upp allra senast den 15 mars 2020. Så ansök gärna redan nu eftersom bearbetningen av ansökan hos polismyndigheten kan ta några veckor!

Notera: Mindreåriga ledare, 15 - 17 år, ska själv skriva på sin ansökan.

Viktigt att nämna i detta sammanhang utdraget är er personliga egendom. Föreningen får inte på något sätt arkivera ert registerutdrag eller en kopia av utdraget, utan de ska endast visas upp för föreningens ansvarig för kontroll av registerutdrag.


För ansökan om registerutdrag hos polisen följ följande länk:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/


För mer information kring Riksidrottsförbundets krav på begränsat registerutdrag, frågor och svar, se under:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen IFK Helsingborg Konståkning


Instagram
Följ oss på #ifkhbgkonstakning

Stöd oss via

Stöd oss via Svenska Spel

Md mpskatingishall
10% rabatt på skridskor och skenor hos MP-skating
Md logo ishuset yes
Md 0001
Md sparbank stiftelsen
Md spchark
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub