Ifk header 32

Föräldravett


Det mycket viktigt att du som förälder / anhörig visar föräldravett!

Detta för att våra åkare och tränare i klubben ska kunna må bra.


Föräldravett innebär bl. a. att du som förälder / anhörig visar respekt för tränarna och deras beslut.


  • Du är välkommen att titta på vid isträningarna men du håller dig på distans, dvs. du sitter inte i båset eller står direkt vid sargen, och varken kommenterar eller lägger dig i träningen.
  • Du visar en positiv attityd och uppträder trevligt gentemot tränarna liksom alla andra i ishallen.
  • Du accepterar tränararnas beslut map. gruppindelningar, liksom uttagningar till tester och tävlingar, dvs. du diskuterar inte dessa punkter med någon av tränarna.
  • Givetvis får du ställa frågor till tränarna eller berätta för dem när det är något so oroar dig som berör ditt barn. Ha dock i åtanke att vi har långt över 50 åkare i klubben. Det är därför inte rimligt att komma med frågor efter så att säga varje träning, Försök att vara kortfattad och tydlig när du har frågor eller annat som berör ditt barn att ta upp med tränarna. Vid mer grundläggande problem, t ex. om du har synpunkter vad gäller träningens kvalitet eller också hur en tränare behandlar ditt barn eller någon annan/andra åkare vill vi be dig att du i stället tar kontakt med någon styrelseledamot.
  • Du försöker stötta ditt barn och på så sätt skapa bra förutsättningar för att ditt barn ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Detta bl. a genom att se till att ditt barn kan komma i god tid till sina träningar och att det har rätt ändamålsenlig utrustning till träningarna (tillräckligt bra skridskor med välslipade skenor, lämpliga kläder, hopprep osv.). Du finns till och tar dig tid för samtal och tröst när ditt barn har haft det tufft vid något träningspass och givetvis lägger du inte på något som helst sätt press på ditt barn, varken vad gäller prestationer eller ambitionsnivå. Det handlar om ditt barn och dess mående och inte om det att förverkliga dig själv!

Instagram
Följ oss på #ifkhbgkonstakning

Stöd oss via

Stöd oss via Svenska Spel

Md mpskatingishall
10% rabatt på skridskor och skenor hos MP-skating
Md logo ishuset yes
Md 0001
Md sparbank stiftelsen
Md spchark
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub