Toppskidor

Rullskidor

Sektionen har 5 par rullskidor med Salomonbindning och 3 par med Rottefella för utlåning till medlemmar. Kontakta sektionsledningen (ifkskidor@gmail.com) för att kontrollera tillgängligheten.

Vi har också bra avtal med en leverantör av rullskidor så ska du köpa nya - ta en kontakt med oss innan!

Skötsel av rullskidor

En rullskida utsätts ofta för stora påfrestningar- den används ju i ur och skur i slaskigt väder, i grus, damm och salt!
Det är viktigt att du håller rullskidorna rena! Du kan spola av dem försiktigt, men helst inte hjulen! Torka av dem i stället, låt dem sedan torka i rumstemperatur. Förvara också rullskidorna i uppvärmt utrymme så att inte kondens i hjullagren och på metalldelarna orsakar rostbildning som gör skidorna obrukbara. Minst en gång om året måste du plocka isär rullskidorna och göra dem rena och fetta in lagret.

Översyn, byte av bakhjul:
Om du skall byta bakhjul eller andra delar i hjulet, skruvar du först loss axelmuttrarna, tar bort hjulet ur gaffeln, tar senut tätningsbrickan och knackar försiktigt ut axeln. Med axeln kommer då ena sidans kullager ut.

Spärrlaget i mitten av bakhjulet skall du inte ta ut! I ett nytt bakhjul är spärrlaget inmonterat redan från fabriken.
Det finns två olika kullagertyper i rullskidorna.
Den ena är kapslat kullager och infettat och monterat från fabriken. Det går inte att plocka isär. Vid defekt byt lager. Dessa finns Swenors rullskidor.

Den andra är ett öppningsbart kullager. Med en urmakarmejsel kan du försiktigt bända ut dammskyddet och göra rent kullagret med avfettningsmedel. Därefter blåses dom torra. Smörj på nytt med kullagerfett eller dylikt.
Tryck tillbaka dammskydden i kullagren, montera axeln, täckbrickan och lås fast hjulet i gaffeln med axelmuttern.
Du behöver inte skruva loss framhjulen så länge du känner att de går bra. Om något av kullagren i framhjulen kärvar kan du lossa muttrarna och ta ut hjulen från gaffeln. Torka rent, ta ut tätningsbrickan och lossa dammskyddet genom att bända ut det med en fin urmakar-skruvmejsel.
Efter rengöring och infettning kan du trycka tillbaka den. Montera hjulen.

Vid montage av bak / framhjul är det viktigt att allting blir monterat / centrerat.
Kontrollera stomme och gafflar med jämna mellanrum, det är också viktigt att
skruvar, bultar efterdrages så undviker du glapp i gaffeln.

Det finns tre olika typer av hjul till dina rullskidor:
Nr. 1, Tävlingshjul rullar mycket snabbt.
Nr. 2, Standardhjul vilket är de som följer med rullskidorna vid köp.
Nr. 3, Tröga hjul bra att träna med!!!!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub