Topp friidrott

Antidopingplan


2020-01-15

Antidopningsplan för IFK Helsingborg Friidrott

Vi vill att

 • Våra tävlande ska kunna glädja sig över ärliga resultat.
 • Publik, media, samarbetspartner och föräldrar ska vara förvissade om att resultaten inte är en följd av
 • förbjudna medel och/ eller förbjudna metoder.

  Handlingsplan

  Så här gör vi för att förebygga dopning i IFK Helsingborg Friidrott

  Förebyggande åtgärder

 • Vi har utsett antidopningsansvariga, ordförande och elitansvarige i friidrottsektionen, som ansvarar för
 • att åtgärderna genomförs.

 • Vi informerar föreningens ledare och tränare om gällande antidopningsplan.
 • Föreningens ledare och tränare genomför Riksidrottsförbundets kunskapstest angående antidopning på
 • vaccineraklubben.se.

 • Antidopningsansvariga tillsammans med styrelse ansvarar för att våra ledare/tränare tar upp
 • dopningsfrågan med aktiva och använder RF:s handledning "Antidopingsnack".

 • Vi uppmanar föreningens medlemmar att göra RF:s kunskapstest på www.rf.se/vaccinera.
 • Vi uppmanar föreningens tävlingsidrottare att genomgå e-utbildningen i antidoping på
 • www.renvinnare.se

 • Vi sätter som krav att alla aktiva som ska delta i U/J/SM (inomhus och utomhus) ska ha genomgått
 • e-utbildningen i antidoping på www.renvinnare.se.

 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopningsplanen.
 • Vi informerar om klubbens antidopningsplan på föreningens hemsida och i sammanhang där kommun,
 • sponsorer eller andra samarbetspartner är aktuella för de då berörda.

 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Akutåtgärd

  Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om dopning. Denna plan består i att antidopningsansvariga

  samt en eller flera representanter för styrelsen genomför ett eller flera samtal med den misstänkte. Vid behov tar

  vi kontakt med expertis från RF. Om misstanken om dopning bedöms som allvarlig stängs den aktive av från

  träning och tävling i avvaktan på utredning. I sådana utredningsfall tar vi hjälp av expertis från RF tills vi skaffat

  oss den kunskap som kan anses behövas.

  Allt sker under strikt sekretess och fallet blir tidigast känt när idrottsutövaren själv går ut med information eller

  stängs av under utredning.

  Helsingborg 2020-01-15

  IFK Helsingborg

  Ledningsgruppen för Friidrottssektionen

  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub