Topp friidrott

Definition av Elit

Definition av elit IFK Helsingborg Friidrott

Definitionen är framtagen för att kunna avgöra och bestämma vem som anses kunna vara elit inom IFK Helsingborg Friidrott. Bedömning sker löpande 2 gånger/år.
- Ålder minst 16år det året man fyller.
- Tränas av klubben utsedd elittränare och grupp.
- Full satsning på Friidrott under givet verksamhetsår Med full satsning menas inrättande av sitt liv (skola el arbete) efter detta.
 Exempelvis: Träning 6 -10 ggr i veckan eller motsvarande tid beroende på träningstyp och period (svensk och internationell elit).
 Träning 6-8 ggr i veckan eller motsvarande tid beroende på träningstyp och period (ungdomselit).
- En långsiktig planering krävs samt uppföljning av satsningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub