Topp friidrott

Policy kösystem

Policy kösystemet 7 – 14 år IFK Helsingborg Friidrott


Denna policy beskriver vad som gäller för kösystemet för IFK Helsingborg Friidrott i åldrarna 7 – 14år, hur intag sker och i vilka speciella fall man kan prioritera intag. Policyn tillämpas i grupper med långa köer och har som syfte att premiera aktiva som har föräldrar vilka kan tänka sig att gå in som tränare/hjälptränare. Prioriteringarna sker i nedan given ordning.

1. Alla intresserade adepter vilka har föräldrar som kan gå in i en grupp i form av tränare/hjälptränare på regelbunden basis prioriteras i kölistan.
2. Den aktive skall initialt kunna vara med vid de träningstillfällen som klubben erbjuder för respektive grupp. Om inte prioriteras de i kön som kan. Dock gäller detta inte för de som har tränanare som föräldrar eftersom klubben har brist på tränare i förhållande till intresserade adepter.
3. Skulle situationen ändra under tiden tas ett beslut av ansvarig tränare hur man går vidare men klubben rekommenderar att man låter den aktive uppehålla sin plats.
4. Syskon tillåts förtur till samma grupp eller annan grupp då plats finns ledigt.
5. Att pröva på friidrott kan ske om punkt 1 & 2 uppfylls eller om kön skall börja betas av i ordningsföljd. Intresserade kan testa på att träna friidrott upp till 3 gånger innan man behöver ta ett beslut om att gå in på regelbunden basis i gruppen eller inte. Beslut tas i samråd med föräldrar av ansvarig tränare.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub