Topp friidrott

Policy för ersättning till ungdomstränare

Policy ersättning för ungdomstränare

Ungdomstränare som är engagerade som tränare i barn/ungdomsgrupperna kommer att erhålla ersättning per tillfälle som de deltar. Ersättning utgår med 91 kr/tillfälle för huvudtränare och 73 kr/tillfälle för hjälptränare.

De som skall få ersättning skall vara studerande/arbetslös/under 25 år. Utbetalning sker månadsvis. Fyll i dokumentet Månadsrapportering Ungdomstränare som ligger Klubbinfo/Blanketter på hemsidan och maila till kansliet senast 16e den månad som utbetalningen ska ske. Vid första utbetalning ska dokumentet förutom namn, även innehålla adress, personnummer, bankkontonr inkl. clearingnr, epostadress och mobilnr.

Skatt kommer att dras med 30%. Om ingen skatt ska dras så skriv ut och fyll i formuläret på denna länk:https://www.skatteverket.se/download/18.1997e70d1848dabbac933c5/1671096390496/intyg-for-utbetalning-av-lon-utan-skatteavdrag-skv434-utgava12.pdf Maila det sedan till kansliet.

Varje tränare ansvarar själv för att uppdatera eventuella uppgifter till kansliet. Underlag signeras av huvudtränaren.


Gäller från och med 2023-11-01

IFK Helsingborg

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub