Topp friidrott

Medlemsmöte

Publicerad 2022-11-21 08:46
Tisdagen den 25 oktorber bjuder IFK Helsingborg in till medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte för IFK Helsingborgs Friidrottssektion
Tid: Tisdagen 25 oktober 2022 kl. 18.30 – 19.30

Plats: Friidrottshallen Olympiaområdet

Kallade: Alla medlemmar

Förtäring: Lättare förtäring efter mötet

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två protokolljusterare

6. Redogörelse av verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk redogörelse

8. Val av ledningsgrupp för verksamhetsåret 2022/2023

9. Val av valberedning

10. Utdelning utmärkelser

11. Information

12. Övrigt

13. Mötets avslutande

Ingen anmälan till mötet behövs.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub